Lien,Kyrre

Lien,Kyrre

Spjeldnæs, Kari J.

Kari J. Spjeldnæs (f.1966) har arbeidet i norsk bokbransje i over tretti år. Hun er cand.philol og veldig glad i å gå på ski. Hun er gift med Thomas Hylland Eriksen og har to barn. 

Bøker av Spjeldnæs, Kari J.: