Anne-Mette Stabel

Anne-Mette Stabel

Stabel, Anne-Mette

Anne-Mette Stabel (f. 1954) er utdannet kulturhistoriker ved UiO og har videreutdanning i fortellerkunst ved HiOA og maling ved Steinerhøyskolen. Hun er førsteamanuensis på Steinerhøyskolen der hun bl.a. underviser i steinerskolens historie, didaktikk og fortellerkunst. Våren 2014 disputerte hun med avhandlingen Visjoner og vilkår, om steinerskolen historie i Norge fra 1926 til 2004 ved UiO.

Bøker av Stabel, Anne-Mette: