Foto: Universitetet i Oslo

Foto: Universitetet i Oslo

Steen, Anton

Anton Steen er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Steen er dr.philos. og har vært professor ved Institutt for statsvitenskap siden 1997. Hans faginteresser omfatter offentlig politikk og administrasjon, offentlig styring, velferdsstaten, studiet av eliter, innvandring og integrering. 

Bøker av Steen, Anton: