1514

Pris:
299.00
ISBN: 9788253029573
Utgivelsesår: 2006
Status: I salg
Innbinding: h

Straff og rett

Dette er en innføring i kriminal- og strafferettsapparatet, skrevet for studenter i kriminologi. Liv Finstad skriver om politiet, Ragnhild Hennum om straffelov og straffeprosess, Inger Marie Fridhovd om fengsel og Kristian Andenæs om fattigfolk og gatefolks lovbestemte rettigheter.

Dette er en innføring i kriminal- og strafferettsapparatet, skrevet for studenter i kriminologi. Liv Finstad skriver om politiet, Ragnhild Hennum om straffelov og straffeprosess, Inger Marie Fridhovd om fengsel og Kristian Andenæs om fattigfolk og gatefolks lovbestemte rettigheter.

Forfatter(e):