2065

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253037455
Utgivelsesår: 2014
Status: I salg
Innbinding: ib

Strategiske samspill

Kongsberg Gruppens historie 1987 - 2014

Tredje og siste bind i historien om Kongsberg Våpenfabrikk.

Omhandler tiden fra 1987 og fram til jubileumsåret 2014.
 
I 1987 opplever Kongsberg Våpenfabrikk en stor økonomisk krise, og mister internasjonal tillit etter en sak hvor utstyr ble solgt til et verft i Sovjetunionen. Selskapet oppløses, men forsvarsvirksomheten blir videreført i selskapet Norsk Forsvarsteknologi, som senere skifter navn til Kongsberg Gruppen.
 
Konsernet leverer i dag høyteknologiske systemer til kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. 
 

Bind II - Knut Øyangen: Moderniseringslokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945 - 1987

Forfatter(e):

1240
1321