Kahneman, Sibony og Sunstein

Sunstein, Cass R.

Cass R. Sunstein er jurist og professor ved Harvard University. Han fikk Holbergprisen i 2018. Hans bestselger Nudge kom på norsk i 2019.

Bøker av Sunstein, Cass R.: