1570

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253029818
Utgivelsesår: 2007
Status: I salg
Innbinding: h
Oversatt av: Hall Bjørnstad

Tanker

Blaise Pascals (1623–62) Tanker er skissene til et apologetisk skrift – et forsvar for kristendommens sannhet – rettet mot de tallrike fritenkerne i Pascals samtid.

Den apologetiske sjanger har sine røtter tilbake til kristendommens første tider, men Pascals apologi skiller seg fra andre ved at den ikke leder fritenkerne i retning av den kristne Gud gjennom metafysiske beviser eller argumenter om paradisisk herlighet, men gjennom en dyptloddende analyse av det moderne gudløse menneskets situasjon her og nå. Pascal inviterer sin sekulære leser til å reflektere over sitt eget liv, til å se sin egen litenhet, uro, utilstrekkelighet og bortkommenhet i sin jakt på et fast punkt i tilværelsen. Han vil påvise menneskets elendighet uten Gud. Fra midten av det 20. århundre har Pascals Tanker hatt en renessanse. Da fremtidstroen brøt sammen i kjølvannet av annen verdenskrig var det ikke lenger Descartes men Pascal den moderne leser kjente seg igjen i. På nytt ble Tanker et speil for den nye tid og dens filosofi. De siste tiårene har vist at også postmoderne og poststrukturalistiske lesere kan speile seg i Pascals tankesamling; med et moderne blikk kan man si at en del av Pascals prosjekt er å dekonstruere fritenkerens grunner til ikke å tro. Denne nye oversettelsen følger Philippe Selliers franske utgave fra 2003 og baserer seg på ny Pascal-forskning.

Med innledning av Hall Bjørnstad.