1593

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253030524
Utgivelsesår: 2008
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Tause skrik

Mange innvandrerkvinners hverdag er preget av isolasjon, eksklusjon, ydmykelse - og store helseproblemer. Afghanske Farida Ahmadi har sett nærmere på hvordan minoritetskvinner som tilhører den sosiale underklassen i vårt velferdssamfunn, faktisk lever. De har problemer med å skaffe seg jobb, de har dårlig økonomi, de sliter med å forstå det politiske og institusjonelle systemet, og de har ofte liten frihet i sitt eget hjem. I tillegg møter de fordommer og forestillinger om hvem de er hos legen, på sosialkontoret, i skolen, på bussen, i butikken og i media. Forfatteren viser hvordan disse minoritetskvinnenes gjennomgående dårlige helse, befester Norge som et land med store helseforskjeller og klasseforskjeller. Og hun er opptatt av hvordan norsk politisk velvilje både skaper og forverrer deres problemer.

Forfatteren setter søkelys på innvandrerkvinners situasjon i Norge og hvorfor de har en langt dårligere helse enn resten av befolkningen. Gjennom samtaler med ikke-vestlige kvinner får vi høre om deres erfaringer i Norge, hvordan mannsdominante og sosiale restriksjoner styrer livene deres, og hvordan de blir møtt i helsevesenet og på sosialkontoret. Har litteraturliste.

Tause skrik vil bli til et teaterstykke og vises i Oslo den 29 september 2018. I juli 2018 skal det framføres i Japan, og i begynnelsen av semptember 2018 i London

Presse

”Overbevisende om hvordan sosial og økonomisk fattigdom utraderer enhver mulighet til frie valg av livsvei.”
Karin Sveen, Klassekampen

Forfatter(e):