Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

Thoreau, Henry David

Henry David Thoreau (1817 – 1862), var en amerikansk forfatter, filosof og talsmann for friluftslivet. Han publiserte en mengde bøker, artikler, essay og dikt i løpet av sitt forfatterskap. Thoreau talte og foreleste om menneskerettigheter og mot slaveriet, og hans filosofi om en ikke-voldelig demonstrasjonsform har senere inspirert politiske storheter som Leo Tolstoy, Mohandas K. Gandhi, and Martin Luther King, Jr. Pax har tidligere utgitt Thoreaus Walden. Livet i skogene og Sivil ulydighet og andre politiske essay.
 

Bøker av Thoreau, Henry David: