Tonstad, Per Lars

Per Lars Tonstad (f. 1955) er journalist og forfatter. Han var i flere år ansatt som journalist i Dagbladet. Fra 1974 til 1999 bodde og arbeidet han i Nord-Norge, og hadde tett kontakt med samisk samfunnsliv. Blant Tonstads tidligere utgivelser er Samerett for framtida (Jårgalædji 1985), Urbefolkninger i nord (Davvi Media 1988), Hemmeligheten bak det norske oljeeventret. Farouk-Al-Kasim (Tun 2010) og Fly med meg! Mari Boine (Kagge 2012). 

Bøker av Tonstad, Per Lars: