1556

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253029825
Utgivelsesår: 2007
Status: Utsolgt
Innbinding: h

Topografenes verden

Anne Eriksen

Fra midten av 1700-tallet ble norske fornminner – blant annet gravhauger, bautasteiner og middelalderkirker – ”oppdaget”, beskrevet og fortolket på en ny og systematisk måte. Det var den topografiske litteraturens blomstringsperiode, da detaljerte beskrivelser av mange norske bygder og regioner ble publisert.

Fra midten av 1700-tallet ble norske fornminner – blant annet gravhauger, bautasteiner og middelalderkirker – ”oppdaget”, beskrevet og fortolket på en ny og systematisk måte. Det var den topografiske litteraturens blomstringsperiode, da detaljerte beskrivelser av mange norske bygder og regioner ble publisert. Topografi betyr stedsbeskrivelse; dette var før arkeologi og historie oppstod som moderne vitenskapsfag. Fortidsforståelsen var preget av litterære kilder, og både Bibel, norrøne tekster og klassisk litteratur hadde nærmest ubestridt autoritet. Samtidig gjorde et nytt og mer observasjonsbasert kunnskapsideal seg gjeldende, og påvirket innsamlingsmåte og systematisering. Endelig begynte nyvinninger innen naturvitenskap, særlig geologi, å rokke ved tradisjonelle forestillinger om verdens alder og tilblivelse. Topografenes verden er en undersøkelse av hvordan dette arbeidet foregikk, og en analyse av periodens kunnskapssyn og fortidsforståelse. Dette er en bok for kulturhistorikere, museumsansatte og kulturvernere, for antikvarer, arkeologer og arkivarer, men også for andre med interesse for fornminner og historieforståelse. – Anne Eriksen er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Forfatter(e):