2028

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253036526
Utgivelsesår: 2014
Status: I salg
Sideantall: 784
Innbinding: ib

Troskap og flid

Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945

"Et standardverk av solid format"
Morgenbladet

I mars 1814 etablerte den danske prinsregenten og norske stattholderen Christian Fredrik en statlig våpenfabrikk på Kongsberg, underlagt jernverket der. Snart ble Norge og våpenfabrikken underlagt svensk kontroll. Da unionen ble oppløst, og Norges levedyktighet som selvstendig, suveren nasjon skulle markeres, ble våpenfabrikken en viktig brikke i oppbyggingen av norsk militærmakt. Dette ble vendt på hodet under annen verdenskrig, da fabrikken kom under tysk kontroll og endte opp med å produsere våpen for fienden.

Som våpenprodusent for Det norske forsvaret var Kongsberg Våpenfabrikk sentral i etableringen av Norge som selvstendig stat. Men Våpenfabrikken var også viktig for industrialiseringen av Norge, som en av våre få tidlige høyteknologiske bedrifter– og som leverandør av maskiner, våpen og verktøy til det sivile markedet.

 

Bind II - Knut Øyangen: Moderniseringslokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945 - 1987

Bind III - Knut Sogner og Tine Petersen: Strategiske samspill. Kongsberg Gruppens historie 1987 - 2014

Presse

"Boken er på 777 sider. Hvis de to neste bindene blir like omfangsrike, ... blir det 2331 sider. Det er mye, jeg tror det kan være akkurat passe."
Per E. Hem, Morgenbladet
 

Forfatter(e):