1798

Pris:
437.00
Førpris: 499.00
ISBN: 9788253034003
Utgivelsesår: 2011
Status: I salg
Sideantall: 232
Innbinding: ib

Urnesstilens kirke

Knud J. Krogh

Utgis samarbeid med Riksantikvaren/Norske Minnesmerkers Fond og er bok nummer to i utgivelsesprosjektet serien ”Kirkene på Urnes”

Stavkirkene på Urnes er Norges eldste, og med på UNESCOs kulturarv-liste. I 2009 utga stavkirkeforskeren Håkon Christie en stor bok om Urnes stavkirke.
I "Urnesstilens kirke" presenterer den danske forskeren Knud J. Krogh sine banebrytende analyser, ikke minst om den utsøkte dyreornamentikk-stilen som kom til uttrykk i kunsten tidlig på 1000-tallet.

Knud Krogh tolker de gjenbrukte delene i kirken, og danner seg slik et bilde av den forrige stavkirken på Urnes. Konklusjonene hans baserer seg på nøyaktige oppmålinger og analyser av bygningsmessige detaljer, blant annet av kirkens mange fremragende treskjæringer som har gitt navn til urnesstilen.
Krogh kan fastslå at stavkirker på gjennomgående veggsvill ble bygget før år 1100, mye tidligere enn antatt. Han viser også at kvaliteten på materialbehandlingen og den håndverksmessige utførelsen i den foregående stavkirken, overgår den i de bevarte stavkirkene.

Kroghs arbeider er et viktig bidrag til stavkirkeforskningen, og får betydning for vår forståelse av den tidlige middelalderens byggekunst i Skandinavia. I boken inngår et rikt illustrasjonsmateriale: fotografier og forfatterens unike, håndkolorerte oppmålingstegninger.

Utgitt i samarbeid med Riksantikvaren/Norske Minnesmerkers Fond
Bok 2 i utgivelsesprosjektet serien ”Kirkene på Urnes”

Forfatter(e):