1195

Utne, Ivar

er navneforsker ved Universitetet i Bergen. Fornavnsmoter, etternavnshistorie og innvandrernes navneskikker er hans viktigste interesse, og det har ofte blitt til medieoppslag. Utne var med å lage dagens navnelov, og har i mange år gitt folkeregistrene råd om navnesøknader. Med denne bakgrunnen gir han oss innblikk i deler av norsk navneskikk som ikke har vært presentert i bøker før.


Bøker av Utne, Ivar: