1213

Waldahl, Ragnar

er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, med faglig kompetanse på felter som politisk kommunikasjon, opinionsdannelse og medieinnflytelse. Han har tidligere skrevet eller bidratt til en lang rekke bøker og vitenskapelige publikasjoner,
som Mediepåvirkning (1989/1999) Opinion og demokrati (2007) og TV­-nyhetenes verden
(2009, med Helge Rønning).

Bøker av Waldahl, Ragnar: