1153

Wallroth, Per

Psykologen Per Wallroth har sammen med overlege og psykoterapeut Göran Rydén grunnlagt mentaliseringsbasert terapi i Sverige. De er begge ansatt ved Huddinge sykehus like utenfor Stockholm, der de i en årrekke har drevet et mentaliseringsbasert terapitilbud for personer med Borderline personlighetsforstyrrelser, som har gitt svært gode resultater.

Bøker av Wallroth, Per: