Inger Selven Watts Foto: Åshild Berg-Tesdal

Inger Selven Watts Foto: Åshild Berg-Tesdal

Watts, Inger Selven

Inger Selven Watts er historiker, skribent og foredragsholder og bidro blant annet til NRKs minnemarkering av tvangsevakueringen i 2014.

Bøker av Watts, Inger Selven: