Omslag Wehrmacht i Norge

Pris:
375.00
Førpris: 429.00
ISBN: 9788253042572
Status: Utsolgt
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet

Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone

Vinner av NTNUs litteraturpris 2022

Norge var det tyskokkuperte landet med flest soldater per innbygger under den andre verdenskrig. Bevæpnede, tyske soldater utgjorde til tider opp mot en femtedel av landets befolkning. De mer enn 350 000 soldatenes tilstedeværelse preget hverdagen til innbyggere i hele Norge, i by og land. Hvem var de? Og hvorfor har ingen skrevet deres historie?

De tyske Wehrmacht-soldatene satte utallige spor i nordmennenes liv - mange av dem traumatiske, andre tabubelagte, atter andre tause og ufortalte. I denne boken gir forfatter og historiker Torgeir E. Sæveraas en utfyllende fortelling om de tyske soldatenes liv i Norge, og hvilke strategiske hensyn som krevde så mange soldater her i landet.

Adolf Hitler mente at Norge ville være «krigens skjebnesone», hvor avgjørende slag ville stå. Basert på offisielle dokumenter og brev som soldatene skrev hjem, og mengder av hittil ubenyttede kilder, beskriver Sæveraas soldatenes egen oppfatning av krigen, av landet, av savnet av familien - og om deres ideologiske overbevisning om at Hitler-Tyskland ville seire. Sæveraas' grundige dokumentasjon gir et unikt innblikk i livet i et okkupert Norge, og i hvilket avtrykk Wehrmacht-soldatene satte i landet - både i naturen, i befolkningen og i samfunnet.

 

OMTALE

Blant årets beste bøker 2021
Dagbladet
Morgenbladet
Adresseavisen
Vårt Land
Klassekampen
 

terningkast_6 liten flat.png «Trass i det sterke militære nærværet i Norge, er det skrive lite om livet til Wehrmacht-soldatane her i landet. Den mangelen har Torgeir E. Sæveraas gjort ein formidabel innsats for å retta opp. 'Wehrmacht i Norge' er rett og slett eit imponerande stykke krigshistorie … Og han skriv drivande godt. Til tider er boka spennande som ein god krigsroman.»
Tom Hetland, Stavanger Aftenblad
Les resten av anmeldelsen her

terningkast_6 liten flat.png «Historiker Torgeir Sæveraas kullkaster bildet av tyske soldater i krigens Norge … Blant årets bøker om annen verdenskrig i Norge, er ‘Wehrmacht’ desidert det verket som inneholder mest nytt og hittil ukjent stoff.»
Arne Dvergsdal, Dagbladet
Les resten av anmeldelsen her

terningkast_6 liten flat.png «Sæveraas har med sitt skarpe blikk, gode penn og meget grundige arbeid virkelig åpna nye dører … ‘Wehrmacht i Norge’ bør bli obligatorisk lesning for stadig nye generasjoner.»
Tor Hammerø, Nettavisen
Les resten av anmeldelsen her

«En banebrytende bok om Wehrmacht i Norge ... [Sæveraas] besitter evnen til å grave dypt og lenge i arkivene samtidig som han klarer å formidle funnene på en sjeldent klar og leseverdig måte. Derfor er dette blitt en svært god bok, som til tross for tykkelsen bør få et stort nedslagsfelt … Årets bok markerer Sæveraas som en av de viktigste av dagens forfattere med krigen som spesiale i Norge.»
Per E. Hem, Morgenbladet

«... en kompetent, velskrevet og viktig bok ... Når Torgeir E. Sæveraas får fram den enkelte soldats livsverden, gjør det sterkt inntrykk og er et nytt bidrag til krigshistorien.»
Geir Pollen, Klassekampen

«Blant de mange nye bøker om andre verdenskrig er det en bok som tydelig skiller seg ut fra mengden. Det er historien om Wehrmacht i Norge av Torgeir E. Sæveraas. Han fremstår som en førsteklasses historieformidler … Han bygger på et omfattende kildemateriale som ikke tidligere har vært nyttet av norske historikere … Wehrmacht i Norge er et pionerarbeid og dessuten en stor arbeidspresentasjon når en tenker på det fysiske og formelt ofte vanskelig tilgjengelige materialet som forfatteren har måttet ordne og utnytte … Sæveraas har en fortellerstemme som bærer, og en narrativ kraft … Les selv. Her er boken du ikke blir ferdig med etter første gangs gjennomlesning.»
Sven-Erik Grieg-Smith, Norges Forsvar