Foto: C Sturmark

Foto: C Sturmark

Wikforss, Åsa

Åsa Wikforss er professor i teoretisk filosofi ved Stockholms Universitet og medlem av Svenska Akademien og Kungl. Vetenskapsakademien. I 2017 utga hun Alternative fakta: om kunskapen och dess fiender, som undersøker kunnskapsresistens som fenomen.

Bøker av Wikforss, Åsa: