Wittgenstein, Ludwig

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) var en av det 20. århundres mest sentrale filosofer. Fra 1912 studerte han matematikk og logikk under Bertrand Russell i Cambridge. I 1921 skrev Wittgenstein sitt første verk: Tractatus Logico - Philosopicus. Han trakk seg så tilbake fra filosofien i mange år, og jobbet som lærer i grunnskaolen på den østerrikske landsbygda, før han vendte tilbake til filosofien for fullt. Ludwig Wittgenstein besøkte Norge flere ganger, og tilbakte, blant annet, mye tid i Skjolden i Sogn. Han døde av kreft i 1951.

Bøker av Wittgenstein, Ludwig: