Foto: Privat

Foto: Privat

Dahl, Hans Fredrik

Hans Fredrik Dahl en av nestorene innen forskning på andre verdenskrig. Han er historiker, medieviter, journalist og professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke sentrale bøker, for eksempel biografien om Vidkun Quisling (1991/1992), En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen (2018), NRKs historie (1999) og flerbindsverket Norsk presses historie (red.), fra 2010.

Bøker av Dahl, Hans Fredrik: