948

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253022277
Utgivelsesår: 2000
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Den hellige kongen

Om religion og herskemakt fra vikingtid til middelalder

På siste del av 900-tallet ble den tradisjonelle norrøne religionen, hedendommen, utfordret av kristendommen her i Norge.

På siste del av 900-tallet ble den tradisjonelle norrøne religionen, hedendommen, utfordret av kristendommen her i Norge. Dette er en bok om det religionsskiftet som fulgte og om den rollen den sakrale, eller hellige, kongen spilte i dette skiftet. Religionshistoriker Gro Steinsland utforsker hva som egentlig foregikk da folk i Norden la den gamle åsatrua bak seg og ble kristne. Religionshistorisk er hedendom og kristendom grunnforskjellige som typer. Gjennom analyser av litterære kilder og gjenstandsmateriale prøver forfatteren å komme nærmere en forklaring på hvordan skiftet fra hedensk tro og kultus til kristen religion egentlig kunne foregå. Boken viser at forestillingene om den hellige kongen utgjør et tangeringspunkt, eller en form for "tankebro", mellom hedendom og kristendom. Tradisjoner, ideer og kultus rundt den sakrale kongen var det som til syvende og sist førte nordboerne fra hedensk vikingtid til kristen middelalder. På denne måten blir boken også en religionshistorisk mentalitetshistorie, der forfatteren nærmer seg religion som ideologi og mentalitet, som kulturens verdens- og livsforklaring, uttrykt i fortellinger, myter, symboler og ritualer. Det er for øvrig lagt vekt på å plassere religionsskiftet og herskermakten i Norge innenfor en bred kontekst og perspektivet er utpreget tverrfaglig. Nærlesning av tekster, for eksempel fra Snorres Heimskringla, har også fått bred plass i fremstillingen.

Forfatter(e):