1515

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253029283
Utgivelsesår: 2006
Status: I salg
Innbinding: ib

1968

Opprør og motkultur på norsk

Hva var grunnen til at så mange unge, men også noen godt voksne mennesker på seksti- og syttitallet satte spørsmålstegn ved de rådende konvensjonene i samfunnet? Hva fikk dem til å være så kritiske til alle autoriteter? Antologien 1968 gir et mangfoldig og utfyllende bilde av frihetstrangen og radikaliseringen som preget denne turbulente tiden.

Hva var grunnen til at så mange unge, men også noen godt voksne mennesker på seksti- og syttitallet satte spørsmålstegn ved de rådende konvensjonene i samfunnet? Hva fikk dem til å være så kritiske til alle autoriteter? Antologien 1968 gir et mangfoldig og utfyllende bilde av frihetstrangen og radikaliseringen som preget denne turbulente tiden. I fem kapitler tar bokens forfattere opp ulike aspekter ved det opprøret vi gjerne forbinder med året 1968 – politiseringen av billedkunsten, grunnleggelsen av Forsøksgymnaset, psykiateren Jan Greves eksperimentering med LSD i pasientbehandlingen, kollektivlivet på Karlsøy i Troms og etableringen av det radikale plateselskapet Mai. Begivenhetene og aktivitetene på denne såkalte frihetlige siden av opprøret var sterkt medvirkende til oppmykningen av etablerte normer og verdisett. De unge sekstiåtterne viste mindre respekt for autoriteter som lærere og andre foresatte, og de sto for en oppmykning av ekteskapet og andre institusjoner. På den måten bidro de til at livsstiler som for førti år siden ble ansett som moralsk forkastelige, i dag regnes som selvfølgelige.

Presse

"Boken 1968 er et sobert, opplysende og samtidig underholdende tilbakeblikk på norske drømmere og opprørere."
- Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv

"Et tilbakeblikk på den glødende - og ofte upraktiske - idealismens blomstringstid. Mange gode observasjoner fra motkulturelle og \\\'alternative\\\' miljøer."
- Per Kristian Haugen i Aftenposten

Forfatter(e):