1773

Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN: 9788253033549
Utgivelsesår: 2010
Status: Utsolgt
Sideantall: 342
Innbinding: ib

Annerledes-Europa

Norske og europeiske grønne verdier

Som Annerledeslandet skulle Norge gå foran og vise vei for dem som ønsket seg et verdenssamfunn preget av desentralisering, miljøbevissthet og sosial rettferdighet. Denne boken setter visjonene om Annerledeslandet inn i en europeisk kontekst. Forfatterne viser hvordan bøndene, ikke minst i Sentral- og Øst-Europa, har vært en politisk kraft gjennom hundre år. Bondepolitikerne har kjempet motstrøms, og hatt et utstrakt samarbeid over lande grensene, for eksempel i Den grønne internasjonalen. "Annerledes-Europa" er en historie om sterke personligheter som har formet bøndenes politikk, og en fortelling om grønne verdier som har stått sterkt gjennom hundre år.

Forfatter(e):