Aarnes, Asbjørn

Asbjørn Aarnes er Dr.Philos fra Universitetet i Oslo 1957. Professor i europeisk litteraturhistorie, især fransk ved UiO 1964-92. Har skrevet en lang rekke bøker on norsk og fransk litteratur, blant annet Diktningen hos Gérard de Nerval. Hans estetikk og poesi (doktoravhandling 1957), Det politiske fenomen (1963), Stadier i fransk idéliv (1998), Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum (Pax 2004), Dryadens hind. Om et dikt av Emil Boyson (2004). Han har dessuten utgitt et stort antall oversettelser av fransk og tysk litteratur, bl.a. Michel de Montaigne (1979), Descartes\' meditasjoner (1980, ny utg. 1992), Franz Kafka: Fortellinger (1985), Henri Bergson: Den filosofiske intuisjon (1989), Emmanuel Levinas: Den Annens humanisme (1993, 3. utg. 2004), Emmanuel Levinas: Underveis mot den Annen (1998). Medredaktør av Idé og tanke 1960-85. Redaktør av Torleif Dahls Kulturbibliotek 1978-2001. Medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur (preses 1966-83). Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bøker av Aarnes, Asbjørn: