Fredrik Græsvik og Elisabeth Eide

Fredrik Græsvik og Elisabeth Eide

Afghanistan: Samtale mellom Fredrik Græsvik og Elisabeth Eide

Cinemateket, lørdag 20. februar kl 14.30

De erfarne journalistene Fredrik Græsvik og Elisabeth Eide har lang erfaring fra reportasjereiser til det konfliktfylte landet.

Boka "Den tapte krigen" forteller historien om Norges krigsengasjement i Afghanistan. I kjølvannet av terrorangrepene på USA 11. september ble det klart at Norge som et lojalt NATO-land skulle bidra i det militære svaret på angrepet.

Etter å ha dekket konflikten for TV2 gjennom mange år, har Fredrik Græsvik fått et vidt nettverk av kilder på både på norsk og afghansk side. Slik har han fått innblikk i militærstrategiske avveininger, de norske soldatenes innsats på bakken, og hvordan den norske tilstedeværelsen har preget livet for den afghanske sivilbefolkningen. 15 år senere er det fortsatt uklart hva vi har oppnådd og hvordan det vil gå med Afghanistan videre.

Fredrik Græsvik har vært utenrikssjournalist i TV 2 siden 1994, og har hatt et spesielt ansvar for kanalens Midtøsten-dekning. Han har også forfattet flere bøker om konfliktene i disse områdene. 

Elisabeth Eide har sammen med Terje Skaufjord blant annet utgitt boka Afghanistan – ingen fred å få, på bakgrunn av sine mange år med reportasjereiser i området. Boka gir et utfyllende bilde av det sammensatte Afghanistan, forklarer bakgrunnen for alle de interne og eksterne konfliktene, viser afghanernes erfaringer etter tretti turbulente år med krig og konflikter og forteller om afghansk dagligliv og kultur.

Arrangementet er et samarbeid med dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs.