Albers, Anni

Anni Albers (1899–1994) var en av 1900-tallets store vevekunstnere. Hun ble født i Berlin, var fra 1922 student ved Bauhaus-skolen i Weimar og ledet etter endt diplom skolens veveverksted. Fra 1933 underviste hun, sammen med en rekke av modernismens store kunstnere ved Black Mountain College i Nord-Carolina, før hun senere flyttet til Connecticut. Hun ble boende i USA frem til sin død.

Bøker av Albers, Anni: