Tronsmo 1. desember - Møt Dag Østerberg i samtale med Linn Stalsberg.

Tronsmo 1. desember - Møt Dag Østerberg i samtale med Linn Stalsberg.

Arrangement: Fra Marx' til nyere kapitalkritikk

Tronsmo bokhandel, torsdag 1. desember kl 17.00

Dag Østerberg kommer til Tronsmo for å fortelle om sin nyeste bok "Fra Marx' til nyere kapitalkritikk".

Østerberg minner i sin siste bok om hovedtrekkene i Kapitalen av Karl Marx i en tid da marxismens innflytelse på statenes og partienes politikk er svakere enn på lenge. Han går videre gjennom nyere marxistisk kapitalkritikk i lys av Marx' materialistiske historieoppfatning, og Marx' kritikk av politisk økonomi som begrunnelse og rettferdiggjørelse av den kapitalistiske produksjonsmåte.

Den marxistiske kritikkens gyldighet avhenger ikke av svingninger i politisk og kulturell oppslutning. Grunnbegrepene i moderne samfunnspolitikk, og -økonomi har ikke forandret seg. Det er dem kapitalkritikken retter seg mot idet kritikken til enhver tid tar hensyn til at kapitalen fremtrer i stadig nye skikkelser og former.

Møt Dag Østerberg i samtale med Linn Stalsberg.

Gratis inngang, og åpent for alle.

Velkommen.