Atelier Oslo

Atelier Oslo er et prisvinnende arkitektkontor, som de siste årene har realisert flere miljøvennlige publikumsbygg og transformasjonsprosjekter. Kontorets arbeid spenner fra større byutviklingsprosjekter til eneboliger og installasjoner. Atelier Oslo har en særlig interesse for forholdet mellom arkitektur, mennesker og natur. Arbeidsmetoden er basert på analyser, nysgjerrighet og tverrfaglig samarbeid, som gir innovative og bærekraftige løsninger. Med inspirasjon fra naturens romtypologier, og med fokus på konstruksjon og materialbruk, utvikler de varierte og opplevelsesrike prosjekter. Atelier Oslo ble grunnlagt i 2006 av Nils Ole Bae Brandtzæg, Thomas Liu, Marius Mowe og Jonas Norsted, og består i dag av 15 arkitekter med variert og internasjonal bakgrunn.

Nils Ole Bae Brandtzæg, f. 1975, utdannet fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) i 2003. Han studerte også tre år ved Kunstakademiets Arkitektskole i København, og et år ved Cooper Union i New York. Arbeidet hos Lundhagem og arkitekt Knut Hjeltnes samt Flyktninghjelpen på Sri Lanka før han startet Atelier Oslo.

Marius Mowe, f. 1973, utdannet fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) i 2001. Han studerte også et år ved Technische Universität i Berlin. Arbeidet hos billedhugger Bård Breivik og hos arkitekt Sverre Fehn før han startet Atelier Oslo.

Jonas Norsted, f. 1973, utdannet fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) i 2001. Han studerte også et år ved University of Buenos Aires. Arbeidet hos Lundhagem og arkitekt Eric Lapierre i Paris før han startet Atelier Oslo.

Thomas Liu, f. 1978, utdannet fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) i 2003. Arbeidet hos billedhugger Bård Breivik og hos Jensen og Skodvin arkitektkontor før han startet Atelier Oslo.

Bøker av Atelier Oslo: