Bardi, Lina Bo

Lina Bo Bardi (1914–1992) var en av 1900-tallets store arkitekter. Hun var også en betydelig tidsskriftredaktør og forfatter, først av arkitekturkritikk på italiensk og siden av tekster på portugisisk. Hun flyttet til Brasil i 1946, der hun forble en kulturell kraft frem til sin død. 

Bøker av Bardi, Lina Bo: