Kristin Bech Foto Moment Studio

Kristin Bech Foto Moment Studio

Bech, Kristin

Kristin Bech har engelsk språkhistorie som sin spesialitet. Hun er førsteamanuensis i engelsk språk ved Universitetet i Oslo,  har en doktorgrad i engelsk språkhistorie og forsker særlig på utviklingen av engelsk setningsstruktur. Fra englisc til English er hennes første bok for et allment publikum.

Bøker av Bech, Kristin: