Kristin Bakken (red): Bevaring av stavkirkene

Kristin Bakken (red): Bevaring av stavkirkene

Pris:
399.00
ISBN: 9788253038759
Status: I salg
Utgitt år: 2016
Innbinding: heftet

Bevaring av stavkirkene

Håndverk og forskning

Stavkirkene er Norges unike bidrag til verdensarkitekturen. Nå som Riksantikvarens omfattende program for generell istandsetting av dem er fullført, har samtlige kirker en akseptabel tilstand. Men det er ikke nok å ha 28 godt bevarte stavkirker i Norge; her trengs kontinuerlig kompetanseheving for å gjøre bevaringsarbeidet tilstrekkelig kunnskaps- og forskningsbasert. Boka er et bidrag til den faglige utviklingen. 

I sju rikt illustrerte kapitler legger bokas mange bidragsytere sin tråd inn i kunnskapsveven om de norske stavkirkene. De gjør opp status for kunnskapsfeltet, og redegjør for ulike bevaringsideologier. Erfaringene fra arbeidet med konservering av kirkekunst og innvendig fargedekor i kirkene, formidles og drøftes. Nye fakta og metoder innen dendrokronologisk datering legges fram. Diskusjonen om håndverkerens rolle i kunnskapsbyggingen løftes opp. Boka rommer også en grundig forskingshistorikk, og en vitenskapsteoretisk analyse som peker framover og antyder nye forskningsoppgaver. I en avsluttende katalogdel presenteres de 28 stavkirkene og de utførte arbeidene på hver enkelt av dem. Slik gir boka bred innsikt i fagfeltet, og vektige innspill til utforskingen av stavkirkenes historie og deres helt spesielle betydning.

 

Bilderedaksjon: Anders Amlo

I bokredaksjonen: Leif Anker, Kristin Bakken, Anne Nyhamar og Sjur Mehlum

 

Andre bidragsytere:

Leif Anker

Sjur Mehlum

Tone Olstad

Ragnar Pedersen

Terje Planke

Iver Schonhowd og Mille Stein

Terje Thun med Jan Stornes, Helene Løvstrand Svarva og Thomas Bartholin

Forfatter(e):