Foto: Pax Forlag

Foto: Pax Forlag

Bjaaland, Torstein

Torstein Bjaaland (f. 1947) er pensjonert lektor og forfatter av en rekke fagbøker og lærebøker. Han har blant annet skrevet Sabotøren (Gyldendal forlag, 2018), om svigerfaren og krigssabotøren Per Røed. 

Bøker av Bjaaland, Torstein: