Bølgebryteren

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253040233
Status: Utsolgt
Utgitt år: 2018
Sideantall: 192
Innbinding: Heftet

Bølgebryteren

Seniorpolitikk gjennom 50 år

I 2019 fyller Senter for seniorpolitikk (SSP) 50 år. I Bølgebryteren  presenterer  tidligere  journalist  og  kommentator,  Stein  Aabø,  hele  historien.  Fra  det  første  møtet  19.  mars  1969 til dagens status som en spydspiss innen  seniorpolitikk.
Det  har  vært  50  år  med  ulike  utfordringer.  På  60-  og  70-tallet var mange framtidige pensjonister dårlig forberedt på pensjonsalderen. SSPs  forgjenger  «Fellesutvalget»  anså  derfor opplysningsarbeid som sin viktigste oppgave. Hvert år ble det holdt kurs og foredrag for flere tusen deltakere over hele landet.
Utover på 90-tallet ble eldre arbeidstakere i økende grad oppfattet som en uutnyttet ressurs. Det gjaldt å få seniorer til å stå lengst mulig i arbeid. SSP og daglig leder Åsmund Lunde hadde en svært sentral rolle i arbeidet for å nå dette målet. Nettverksbygging og forskningsarbeid ble viktige redskaper.
Begynnelsen av 2000-tallet skulle bli en gullalder for seniorpolitikken. Da igangsatte SSP krafttaket (2001–2005), en storsatsing for å høyne oppmerksomheten om seniorpolitikk. Målet var å gjøre det attraktivt for både arbeidstakere og arbeidsgivere å forlenge yrkeskarrieren.
Etter 50 år fortsetter Senter for seniorpolitikk det utrettelige arbeidet med å løfte fram eldre ansatte som en nødvendig ressurs.

Forfatter(e):