Marie Haavik: En som er god. Å få et barn med Downs syndrom

Marie Haavik: En som er god. Å få et barn med Downs syndrom

Boklansering: Å få et barn med Downs syndrom

Fritt ord, tirsdag 26. april kl 18:00

Med bakgrunn i egne erfaringer som mor til en gutt med Downs syndrom, og med faglig bakgrunn som psykolog, har Marie Haavik skrevet bok om det å få et barn med Downs syndrom. Velkommen til lansering og seminar!

Når et barn med Downs syndrom blir født, kan det oppstå mange reaksjoner: sorg, sjokk, sinne, glede. Men de fleste av oss vet lite om dette syndromet.  

Hva kjennetegner barnets utvikling fra nyfødtstadiet til den sosiale hverdagen i barnehage og skole? Hvor trenger foreldre og søsken for å få et godt samspill med barnet? Og hva er nødvendig av tilrettelegging i miljøet – og fra det offentlige?

Med bakgrunn i egne erfaringer som mor til en gutt med Downs syndrom, vektlegger Marie Haavik betydningen av nettverk: fagfolk, familie og venner. Hun ser også på syndromet i lys av historien. Hvor stor er variasjonen? Hva er fellestrekkene? Og hva er utfordringene? Det handler både om helse og trivsel, språk og kommunikasjon, skole og inkludering. Her belyses også dilemmaene knyttet til fosterdiagnostikk. Annerledeshet er en ressurs, ikke bare for hver enkelt, men for samfunnet som helhet

 

Fritt Ord (Uranienborgveien 2), tirsdag 26. april kl 18:00

 

PROGRAM

Marie Haavik, forfatter – om bokprosjektet

Stephen von Tetzchner, professor ved Psykologisk instiutt, UiO – om barn med atypisk utvikling, deriblant barn med DS

Agnes Andenæs, professor ved Psykologisk institutt, UiO – om foreldreskap

 

ARRANGEMENTET ER GRATIS!

 

Les mer om boka