Foto: Benjamin A. Ward

Foto: Benjamin A. Ward

Boklansering: Profesjonsutdanninger i sentrum

Velkommen til lansering og paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo 24. mars! 

Jan Messels bok Profesjonsutdanninger i sentrum. Fra jordmorutdanning til OsloMet 1818–2018 handler om de praktiske og yrkesrettede utdanningenes historie. Vi følger de enkelte utdanningene fra de ble etablert, mange for godt over 100 år siden, til de i dag er en del av et av Norges største universiteter, OsloMet. Dette er en fortelling om en vitenskapeliggjøring av praktiske utdanninger og om utslagsgivende bidrag til kvinnefrigjøring og likestilling. Det er også en historie om høyskoler i landets sentrum som har hatt avgjørende betydning for at velferdstjenestene i regionen skulle få tilstrekkelig arbeidskraft, men uten en tilsvarende oppmerksomhet blant politikere og i offentligheten.
 
Under lanseringen blir det også paneldebatt om utviklingen fra enkeltstående utdanninger til universitetsutdanninger har svekket praksisnærheten og arbeidslivsrelevansen, eller om den har styrket utdanningene. Hva har drivkreftene vært? Hvilke utfordringer står profesjonsutdanningene overfor i dag?
Les mer om arrangementet her