Brandt, Thomas

er utdannet historiker fra NTNU. Han har tidligere arbeidet med teknologihistorie, industri kultur og kunnskapshistorie, blant annet i boka Fabrikken (2004).

Bøker av Brandt, Thomas: