945

Brochmann, Grete

Grete Brochmann er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

Hun er ekspert på migrasjonshistorie, og var blant forskerne bak det prisbelønte trebindsverket Norges innvandringshistorie (2003). Sammen med Knut Kjelstadli har hun komprimert og videreført fortellingen til ett bind i Innvandringen til Norge. 900-2010 (2014).

Bøker av Brochmann, Grete: