Foto: Mondadori Portfolio

Foto: Mondadori Portfolio

Céspedes, Alba de

Alba de Céspedes (1911–1997) var en kubansk-italiensk forfatter og politisk aktivist som oppnådde stor internasjonal suksess på 1950- og -60-tallet. Bøkene til Céspedes, som inntil nylig har gått i glemmeboken, gjenutgis i dag i en rekke land. Forbuden dagbok, eller Quaderno proibito fra 1952, ble oversatt til norsk av Inger Hagerup første gang i 1955, og gis nå ut i en modernisert språkdrakt med tittelen Forbudt dagbok.

Bøker av Céspedes, Alba de: