Christensen, Arne Emil

Arne Emil Christensen (f. 1936) er professor emeritus i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo. Han regnes som en av pionerene innen norsk marinarkeologi. I yngre år deltok han i Helge og Anne Stine Ingstads utgravinger på Newfoundland, der man første gang sikkert kunne dokumentere norrøn tilstedeværelse. Senere ledet han den første utgravningssesongen av den dansk-norske fregatten «Lossen» ved Hvaler, og han var ansvarlig for utgravningen av vikingskipet Klåstadskipet. Christensen var i en årrekke leder for Vikingskiphuset på Bygdøy og har publisert vidt og bredt, i innland og utland.

Bøker av Christensen, Arne Emil: