1130

Christie, Håkon

Han har vært tilknyttet Riksantikvaren, «Norges kirker» og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), og har ledet en rekke bygningshistoriske undersøkelser og arkeologiske utgravninger.

Skriv ut

Bøker av Christie, Håkon: