1130

Christie, Håkon

Han har vært tilknyttet Riksantikvaren, «Norges kirker» og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), og har ledet en rekke bygningshistoriske undersøkelser og arkeologiske utgravninger.

Bøker av Christie, Håkon: