Cruickshank, Paul

Paul Cruickshank er terroranalytiker for CNN, og har tidligere redigert Al-Qaeda, et akademisk fembindsverk om terrornettverket. 

 

Bøker av Cruickshank, Paul: