1512

Pris:
238.00
ISBN: 9788253029481
Utgivelsesår: 2006
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Den lange reisen

Et oppgjør med krigen

Da tyskerne inntok Norge 9. april 1940, var den unge, offisersutdannede Svein Blindheim en av dem som meldte seg frivillig. I denne erindringsboken begrunner han sitt etter hvert svært kritiske syn på både Norges og Englands krigsinnsats.

Da tyskerne inntok Norge 9. april 1940, var den unge, offisersutdannede Svein Blindheim en av dem som meldte seg frivillig. Han deltok i slaget ved Fossum Bru nær Askim, og ble senere sendt til Sverige. Han ønsket å gjøre en innsats for Norge, men fikk oppleve hvor vanskelig det var å komme i posisjon. Da han endelig fikk klarsignal og kunne reise til Storbritannia i 1941, måtte han reise ”den gale veien”. Den lange reisen fra Norge via Sverige til Storbritannia gikk først østover til Moskva og Odessa ved Svartehavet, videre østover til Midtøsten og Asia, for til slutt endelig å vende vestover mot Storbritannia fra Durban i Afrika. Reisen ble som en odyssé gjennom det fremmede, i tid og rom, og kom til å forandre Blindheims syn på mange aktuelle politiske spørsmål. I denne erindringsboken begrunner han sitt etter hvert svært kritiske syn på kolonimakten England og dens krigsinnsats. Han kritiserer også regjeringen Nygaardsvolds avgjørelser i innledningen av krigen, og den dekorerte motstandsmannen argumenterer for at mange norske offiserer og menige havnet i NS p.g.a. norske myndigheters unnfallenhet og ubesluttsomhet de første månedene av krigen.

Forfatter(e):