Derrida, Jacques

Derrida har hatt stor betydning for samtidsfilosofien siden utgivelsen av La voix et le phénomène, L\\\'écriture et la différence og De la grammatologie - alle fra 1967.

I dag er Derrida Directeur d\\\'Études ved École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Han har også flere gjesteprofessorater ved amerikanske universiteter.

Bøker av Derrida, Jacques: