Diagramtegninger

Pris:
399.00
ISBN: 9788253044354
Status: I salg
Utgitt år: 2023

Diagramtegninger

Et verktøy for å skape og formidle arkitektur

Arkitektur vil si å planlegge, utforme og oppføre hus, bygninger, byer, steder og interiør. Det starter gjerne med skisser og tegninger. Denne boken tar for seg en arbeidsmetode for utvikling av arkitekturprosjekter – med diagram og håndtegning som virkemiddel. Håndtegning i samspill med digitale tegneverktøy anvendes for å utvikle og kommunisere arkitektoniske tanker og ideer gjennom enkle og klare diagramtegninger.

Boken presenterer et utvalg slike tegninger fra ulike prosjekter. Eksemplene er både norske og internasjonale, og representerer et spenn både i størrelse, typologi og kontekst. I boken formidles også konkrete stegvise tips til tegneteknikk både for hånd og digitalt.

Boken passer for arkitektstudenter, praktiserende arkitekter eller andre med interesse for visualisering av konsepter og ideer. Boken er ment å være til hjelp både som praktisk lærebok og som håndbok til inspirasjon.