1129

Pris:
149.00
ISBN: 9788253025087
Utgivelsesår: 2003
Status: I salg
Sideantall: 197
Innbinding: h

Drømmen og hjulet

Halvdokumentarisk roman om dikteren Ragnhild Jølsens liv. 

Ragnhild Jølsen var en av våre mest originale diktere. Hun døde i 1908, og denne romanen er Jens Bjørneboes halvdokumentariske roman om henne og hennes far, den spektakulære industribyggeren Holm Jølsen. Rammen om boka er overgangstiden rundt århundreskiftet, en brytningstid mellom myter og mystikk og den nye, opplyste, tid, mellom kvinnefrigjøring og bohemtilværelse, mellom nød og opprør, mellom religiøsitet og politisk bevisstgjøring.

Drømmen og hjulet er et sentralt verk i Bjørneboes forfatterskap og et av de mest personlige kvinne- og kunstnerportretter i nyere norsk litteratur.

Forfatter(e):