Foto: Owida Wesenberg Kolonihaven Studio AS

Foto: Owida Wesenberg Kolonihaven Studio AS

Egede-Nissen, Hans-Henrik

Hans-Henrik Egede-Nissen (f. 1965) er kunsthistoriker og ph.d., og har i mange år arbeidet med kulturminner på praktisk, administrativt og teoretisk nivå. I avhandlingen Autentisitetens relevans bruker han rekonstruksjoner av kulturminner som optikk til å undersøke og problematisere relevansen av materiell autentisitet. Kriegslazarett 1/509. Aker sykehus under fremmed kommando er hans første bok.  

Bøker av Egede-Nissen, Hans-Henrik: