1658

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253032382
Utgivelsesår: 2009
Status: I salg
Sideantall: 700
Innbinding: h
Oversatt av: Erik Ringen, Magne Malmanger, Bernt Vestre

En avhandling om menneskets natur

For første gang utkommer det komplette verket på norsk.

En avhandling om menneskets natur er filosofens David Humes hovedverk, utgitt i 1739–40. Det presenterer seg som et bidrag til grunnleggelsen av en vitenskap om menneskenaturen. Verket presenterer seg også som et forsøk på å anvende den eksperimentelle metoden på moralske emner, spesifisert som den menneskelige naturen.

David Hume ønsket å gjennom En avhandling om menneskets natur bringe kunnskapen om mennesket og menneskelig virksomhet på samme nivå som naturvitenskapen. Resultatet er et skoledannende verk, et oppgjør med rasjonalismen og et nøkkelskrift innen empirismen og skeptisismen.