Erling Viksjø

Pris:
375.00
Førpris: 429.00
ISBN: 9788253042190
Status: I salg
Utgitt år: 2020
Innbinding: Innbundet

Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong

Denne første monografien om Erling Viksjø (1910–1971) diskuterer arkitektens arkitektoniske og artistiske praksis med Regjeringsbygningen sentralt plassert. Espen Johnsen undersøker hvordan Viksjøs syntetiserende ideer modnes og utvikles i tiårene omkring annen verdenskrig. Basert på omfattende arkivstudier viser han hvor sentral arkitekttegningen som medium ble for den norske brutalisten: hvordan den lot ham visualisere offentlig, monumental form i en konkret samfunnsmessig og politisk situasjon, og hvor avgjøreende arkitekturtegningen var i hans ambisjon om å syntetisere kunstartene med arkitekturen som det koordinerende leddet. Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong gir arkitekten en omfattende internasjonal kontekstualisering, og legger vekt på hvordan utenlandsopphold ga grunnlag for eksperimentering med betong og kunstnerisk utsmykning. Boken fremhever Viksjøs oversette allsidighet som kunstner og hans ulike retoriske strategier for å formidle sine arkitektoniske og kunstneriske visjoner.

OMTALE

«Erling Viksjø: Eksperimenter i form og betong bekræfter Viksjøs store betydning i norsk efterkrigstidsarkitektur og formår på samme tid at klarlægge arkitekten og hans værker som del af netværk og forbindelser på tværs af landegrænser og på tværs af fagligheder og kunstarter. Bogen er et forbilledligt stykke arkitekturhistorie præget af præcision i sin vinkling af stoffet og i sine metoder og af klarhed i sprog og grafisk udtryk.»
Martin Søberg, Kunst og Kultur

«Som kunsthistoriker er Johnsen opptatt av historisk bakgrunn, kunstneriske innflytelser og overordnete formale bygningsgrep… Diskusjonene rundt de mange internasjonale innflytelsene er uhyre interessant lesning, og forfatteren er pedagogisk ved å alltid forklare hvor han låner de begreper fra som han benytter i drøftingen av Viksjøs arbeider… Johnsen levendegjør karakteren Viksjø som en rastløs kunstner som strever etter å gjøre sine byggverk til sanne uttrykk for sin tid, samt for samfunnet de skulle være del av… Espen Johnsen har levert en omfattende og spennende monografi om arkitekt Erling Viksjø, med fokus på utviklingen av noen hovedverker».
Jørgen J. Tandberg, Kunstavisen.no

«Espen Johnsen har laga en grundig monografi over ein tidstypisk arkitekt vi framleis er usamde om… Då er det særs passande at det no har kome ein stor og fabelaktig illustrert monografi om denne arkitekten, slik at både motstandarar og tilhengjarar kan få innsyn i personen og den stilretninga han representerte… Johnsen sjølv har eit meir positivt syn på det meste Viksjø har laga. Men det er heilt irrelevant for framstillinga hans, som er førebiletleg sakleg informativ og med stålkontroll på eit imponerande stort materiale.
Arild Pedersen, Dag og Tid

«Boken om Erling Viksjø er et verdifullt bidrag til norsk arkitekturhistorisk forskning… At utgivelsen er den første monografien om en så sentral 1900-tallsarkitekt som Viksjø, vitner om hvor mye som gjenstår av forskning på norsk arkitekturhistorie… Etter hvert blir i det hele tatt rommet Johnsen skaper rundt sitt objekt, rikt: fra eldgamle norske trebygninger til samtidig kontinentalt maleri. Han peker selv på «den omstendelige prosessuelle kartleggingen» han bedriver i forbindelse med regjeringsbygningen og dens tegningsmateriale. Til gjengjeld er boken så rikt illustrert at leseren parallelt kan konsultere bildene forfatteren kommenterer».
Kåre Bulie, Klassekampen

BLA I BOKEN!