Estetisk leksikon utkast_Side_6

Pris:
499.00
ISBN: 9788253044408
Status: Forventes utgitt 10.4.2024
Utgitt år: 2024
Innbinding: Innbundet

Estetisk leksikon

Dette er det første leksikonet innenfor estetikk som kommer ut på norsk og i Norden i det hele tatt. Behovet for et estetisk leksikon er en følge av at interessen for estetikk og estetisk refleksjon siden slutten av 1980-årene har hatt en stigende kurve. Sentralt for dette verket er å bringe omtalene av de forskjellige begrepene opp til dagens språkdrakt og sjargong innenfor feltet estetikk. Leksikonet vil være til særlig hjelp for studenter, men det vil også være nyttig for dem som rent allment har interesse for estetiske spørsmål og for kunstartene. 

Begrepene som blir omtalt i leksikonet vil bli behandlet både historisk og systematisk. De er valgt fordi de er estetiske begreper, det vil si tverrfaglige i forhold til de enkelte estetiske disiplinene. Leksikonet er uten illustrasjoner, i likhet med engelske, tyske, franske og italienske estetiske leksika eller encyklopedier, det være seg små eller bindsterke. Når det gjelder kunsten, som er sentral i estetikken, er det i dette leksikonet lagt mer vekt på hva kunstnere selv sier om egne og andres verk, og det å skape kunst, enn hva som er vanlig i tilsvarende leksika. Dette er i overensstemmelse med relevante forfattere innen estetikken som for eksempel Maurice Merleau-Ponty og Theodor W. Adorno.